interviews met en voor jongeren

Onderwerpen
ADHD, Amerika, Baptistenkerk, Barista, Boeddhistisch klooster, Breekjaar, De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der laatste dagen, Ecologische leven, Ecolonie, Frankrijk, GGZ, God, Het Boek van Mormon, Osho, Syrië, Taizé, Taoïsme, YouTube, achterstandswijk, asperger, autisme, beelddenken, bijzonder onderwijs, boeken, burn-out, coaching, community, crisis, depressie, drugs, drugssmokkel, dyslexie, etiketjes, geloof, gevangenis, gevoel, hooggevoeligheid, jeugdhulpverlening, kinderen, koffie, leefgemeenschap., leerplicht, liefde, luisteren naar je hart, maatschappelijk werk, meditatie, mode, nieuwe generatie, nieuwetijdskinderen, onderwijs, ontleren, onzekerheid, pesten, reizen, religie, retraites, schrijven, spiritualiteit, stage, van jezelf houden, vluchtelingenwerk, vrije school, vrijheid, yoga, zelfontwikkeling, zendeling,

Recente interviews Archief

René: “Ik ontdekte dat veel dingen waarvan ik denk dat ik ze zelf bedacht heb, gekopieerd zijn van anderen, door de opvoeding en door school.”

René werd in 2009, hij was toen 27 jaar, gearresteerd in Syrië vanwege het smokkelen van drugs. Aanvankelijk kreeg hij de doodstraf en daarna levenslang. Door de Arabische lente en de gevolgen van de oorlog kreeg hij 3x strafvermindering en kwam hij in 2016 weer vrij.

Via mijn zoon hoorde ik in 2009 zijn verhaal en schreef, net als vele anderen, een brief aan hem in de gevangenis. In het begin ging dat nog, maar toen de oorlog in Syrië uitbrak, was er vrijwel geen contact meer mogelijk.

Een paar maanden nadat hij terug in Nederland was, ontmoette ik hem en was behoorlijk onder de indruk van zijn verhaal. Ja, het was stom geweest om drugs te smokkelen. Daar kwam hij al gauw achter. Maar wat doe je als je in zo’n erbarmelijke omstandigheden gevangen zit. Hij ging de andere gevangenen Engels leren en zij leerden hem Arabisch. In het begin kreeg hij een paar boeken waar hij veel aan heeft gehad, o.a. een boek over het Taoïsme. Daarin las hij hoe belangrijk het was om te los te laten en te accepteren wat je niet kunt veranderen. Dat heeft hem gered.

Aanvankelijk werkte hij na zijn terugkeer met vluchtelingen, maar dat werd hem toch te zwaar. Momenteel heeft hij een fijne baan als procesoperator. 

Openhartig vertelt René over zijn leven en zijn inzichten. Een mooi verhaal dat zich zeker ook leent als aanzet voor gesprekken binnen het onderwijs. 
 

<< Ga terug naar de vorige pagina