Over deze website

Na het verschijnen van mijn boek Waanzinnige wijsheid wilde ik meer dan ooit iets betekenen voor jonge mensen die vastlopen in de wereld zoals wij die gecreëerd hebben. Sommigen zijn zich daar bewust van en zoeken nieuwe wegen, veelal gesteund door hun ouders. Anderen merken wel dat ze anders zijn, voelen en denken, maar hebben geen klankbord of zitten in een gezinssituatie waarin ze niet begrepen worden. Als kind/jongere snappen ze vaak niets van de noodzaak om te moeten leren zoals dat hoort en willen ze liever met hun dromen en creativiteit bezig zijn. Helaas worden ze meegezogen in een samenleving waarin alles gericht is op wie ze moeten worden en niet op wie ze zijn, waardoor ze tijdens een vervolgstudie of na een paar jaar werken vastlopen en een burn-out krijgen. Een jaar lang heb ik gebrainstormd met Hanneke de Groot, onderwijsdeskundige, en Joris Vincken, musicus, auteur en coach. Daar ontstond het idee om jonge mensen te gaan interviewen en hun verhalen op een website te plaatsen, als klankbord voor anderen.

Heb je vragen of wil je ook een bijdrage leveren? Stuur mij dan een berichtje via onderstaand formulier.

Francien van de Beek, auteur, verbinder en inspirator.
Zie ook: http://www.francienvandebeek.nl

Herlaad
Stuur mij een kopie van dit bericht